Vad är #Metoo-dagen?

MeToo-dagen firas den 15 oktober varje år, från och med nu. Dagen har instiftats för att försäkra oss alla om att den enorma kraften i MeToo-rörelsen som startade just den 15 oktober 2017, inte försvagas eller faller i glömska.  
 
MeToo-dagen ska påminna oss alla om att hålla igång diskussionerna om sexuella trakasserier, övergrepp och de patriarkala strukturer som möjliggjort dem. Långt efter att löpsedlarna har riktats mot andra håll, fortsätter det viktigaste arbetet på gräsrotsnivå – där nya strukturer gror. 
En gång om året hjälps vi åt att både fira, hylla och uppmärksamma MeToo-rörelsen, så att den stärks på varenda arbetsplats, skola, idrottsförening eller varhelst människor möts.  
 
Vill du stötta MeToo-dagen så gör du det bäst genom att föra ordet vidare. Lyft diskussionen, fråga chefen hur ni ska uppmärksamma dagen på jobbet, be lärarna ta upp det i klassrummen, prata med varandra!   

initiativtagare:

Initiativtagare till MeToo-dagen är en ideell förening som skapats av Malin Nordström. Vi hoppas att den här plattformen kan fungera som ett incitament för att årligen uppmärksamma frågorna som #MeToo-rörelsen lyfte på locket för - och därmed aldrig glömma dem. 

Tack till:

Stort tack till WMTH, We Make Things Happen, som hjälpte oss göra logotypen till #MeToo-dagen, samt till alla er som stöttat  initiativet genom att köpa hashtagen från Manolin och/eller våra egna badges. 
google64c91fe448d4c16a.html